Site Navigation:

Makinen Teoria 35303


Titulazioa:
Espezialitatea:
Ikasmaila:
Ingeniertza Industriala
3. maila
Iraupena:
Mota:
Kreditu kopurua:
Teorikoak:
Praktikoak:
1. Lauhilabetea
Nahitaezkoa
6
3
3
Taldea
Gela
Ordutegia
1
101
Astelehenetan 12:00 - 14:00 h, Asteazkenetan: 10:00 - 12:00 h.
2
107
Astelehenetan 10:00 - 12:00 h, Asteazkenetan: 12:00 - 14:00 h.
Euskera
109
Astelehenetan 10:00 - 12:00 h, Asteazkenetan: 12:00 - 14:00 h.
Irakaslea

Aitor Plaza (aitor.plaza@unavarra.es)Itzuli